Únor 2017

2月10日 - not an option

10. února 2017 v 10:02 | keito
Jedinci, který by snad zabloudil myšlenkou o zvolené téma, by to mohlo připadat zcela přirozené. Jedinec automaticky počítá s tím, že je to samozřejmost a součást života lidí a jejich emocí. Totiž, že lidé mohou být falešní a často se také stává, že jedinci lžou, a co bolí jedince nejvíce je to, že by přišel čas, kdy by ho milovaná osoba pokládala za grantovanou a jednoduše s ním počítala jako s něčím tak samozřejmým, jako jsou věci zcela prosté a vůbec se jim není potřeba věnovat.
Například jako mít přítele, který jen a jen toho jediného jedince pozdraví. Který řekne jeho jméno, když ho uvidí. Přítel, který jedince vidí jako někoho sobě rovného. Přítele, který nechce jedince jen pro nějakou určitou věc. Přítel, který se k jedinci chová za různých situací stejně. Jedinec, který má přítele, se kterým si nepřipadá stísněně, má opravdové štěstí.
2016